| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
| พัฒนาทางประวัติศาสตร์ | มรดกทางธรรมชาติ | มรดกทางวัฒนธรรม | มรดกทางพระพุทธศาสนา |

มรดกทางธรรมชาติ

            นอกจากจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ไปด้วย ภูเขา  แม่น้ำ  ป่าไม้  ที่ได้กล่าวแล้วแต่ตอนต้นยังมีธรรมชาติที่มีความโดดเด่น ที่เป็นที่รู้จักกันดีอีกมากมายพอประมวลได้ดังนี้

เทือกเขาสมอคอน

            อยู่ในเขตตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง  เป็นเทือกเขายาวประมาณ 4 กิโลเมตร  เทือกเขานี้มีความสวยงาม  ประกอบด้วยหินสีขาวประเภทหินอ่อนรวมตัวกันเรียงรายอย่างวิจิตรพิศดาร  มีพรรณไม้ขึ้นแซมดูคล้ายสวนหินธรรมชาติ  เนื่องจากเขาสมอคอนตั้งอยู่โดดเด่นกลางทุ่งนา  เมื่อฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมท้องทุ่ง เห็นเขาสมอคอนเป็นเกาะอยู่กลาง  ผู้ที่จะเดินทางไปเขาสมอคอนในช่วงน้ำหลาก จึงต้องใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางไปจากทุ่งพรหมมาสตร์  เขาสมอคอนมีถ้ำอยู่หลายแห่ง เช่น ถ้ำวิหาร  ถ้ำมะขาม  ถ้ำน้ำ  ถ้ำพระนอน  ถ้ำชิงช้า  ถ้ำพราหมณ์  ถ้ำพระฉาย  ถ้ำตะโก  ถ้ำช้างเผือก  ถ้ำขี้อาย  ทั้งหมดล้วนเป็นถ้ำที่สวยงาม

เทือกเขาสมโภชน์

            อยู่ในเขตอำเภอชัยบาดาล  เป็นเทือกเขาที่ประกอบด้วยเขาหินปูนสองลูก ทอดตัวต่อเนื่องกันในแนวทิศตะวันออก ของอำเภอชัยบาดาล  มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร  กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร  ยอดเขาสูงสุดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร  เทือกเขานี้มีความงดงามตามธรรมชาติ  มีลักษณะสมบูรณ์ตามแบบของภูเขาหินปูน  ที่มีหินปูนสีเทาอ่อนและสีเทาอมฟ้า  บางส่วนเป็นหินทรายและหินดินดาน บนยอดเขาเป็นที่ราบซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ที่หาดูได้ยาก เป็นต้นกำเนิดน้ำซับ ที่เป็นแหล่งน้ำใช้ของพื้นที่ใกล้เคียง
            บริเวณเชิงเขามีสวนหินธรรมชาติที่วิจิตรงดงามเรียกว่า ลานหินผุด  เป็นสภาพของหินบนที่ราบขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร บนพื้นที่กว่าร้อยไร่  ก้อนหินที่โผล่ขึ้นมามีขนาดต่าง ๆ กัน และมีรูปร่างแปลกตาสวยงาม  จากหลักฐานทางธรณีวิทยาทำให้ทราบว่า  เทือกเขานี้ตกตะกอนสะสมตัวในน้ำทะเลตื้น เมื่อประมาณ 230-280 ล้านปีมาแล้ว เทือกเขานี้ยังคงความสมบูรณ์ทางนิเวศน์วิทยาอยู่มาก  มีถ้ำอยู่หลายถ้ำที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ ถ้ำเพชรและถ้ำทิพย์

เขาวงพระจันทร์

           อยู่ในเขตตำบลห้วยโป่ง  อำเภอโคกสำโรง  เป็นภูเขาที่มียอดสูงเป็นอันดับ 3  ของจังหวัดลพบุรี  มีป่าไม้ขึ้นปกคลุม  ที่เชิงเขามีบันไดทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา ประมาณ 3,900 ขั้น  บนยอดเขารอยพระพุทธบาท  ศาลพระสังกัจจายน์  พระพุทธรูปปางมารวิชัย และปางประทานพร  บนยอดเขาจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้กว้างไกล เขาวงพระจันทร์มีชื่อปรากฎอยู่ในตำนานเรื่อง ท้าวกกขนาก อันเป็นเรื่องตำนานเกี่ยวกับเมืองลพบุรีจากเรื่องรามเกียรติ์

ถ้ำค้างคาวเขาวงกฏ

            อยู่ในเขตตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่  เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นับเป็นล้าน ๆ ตัว  เมื่อตกเวลาเย็นใกล้ค่ำ ฝูงค้างคาวจะพากันบินออกจากถ้ำเป็นสายยาวมาก นับว่าเป็นทัศนีย์ภาพที่สวยงามน่าชมมาก  ตอนเช้าตรู่เมื่อค้างคาวบินกลับจากการหากิน เมื่อมาถึงบริเวณปากถ้ำ ค้างคาวจะบินดิ่งลงไปที่ปากถ้ำ และจะมีนกประเภทเหยี่ยวมาคอยโฉบค้างคาวไปกินเป็นอาหาร

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

            อยู่ที่ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล  น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นน้ำตกแห่งเดียวในจังหวัดลพบุรี ที่มีลักษณะพิเศษคือ ต้นน้ำมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินที่ห้วยมะกอก  ห่างจากบริเวณน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร เดิมต้นน้ำเป็นเพียงน้ำพุเล็กในหน้าแล้งน้ำจะแห้ง  ต่อมาจึงได้ช่วยกันขุดลึกลงไปกว่า 4 เมตร ก็พบน้ำผุดขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี จนกลายเป็นธารน้ำตก ไหลลัดเลาะไปตามลาดหินเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นกันไปต่ำกว่าสิบชั้น แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก  การที่ได้ชื่อว่าน้ำตกวังก้านเหลือง เพราะในอดีตบริเวณนี้มีต้นก้านเหลืองขึ้นอยู่มาก บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ใหญ่น้อยปกคลุมร่มรื่น มีหินงอกหินย้อยสวยงาม

ป่าซับลังกาและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา

            ป่าซับลังกาอยู่ในเขตอำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสมธิ ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2502  มีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 249,000 ไร่  ป่าซับลังกาเป็นป่าต้นน้ำของลำสนธิ  ประกอบด้วยป่าหลายชนิด เป็นแหล่งน้ำ และแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์
            เมื่อ ปี พ.ศ. 2529 ได้ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อยู่ในเขตอำเภอลำสนธิ มีพื้นที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 97,000 ไร่ เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขารูปก้ามปู ทิศตะวันออก กั้นด้วยเทือกเขาพังเหย  ทิศตะวันตกกั้นด้วยเขารวก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 140-850 เมตร  เทือกเขาดังกล่าวประกอบด้วยเขาเรดาร์  เขาทหาร  เขาพังเพย  เขาซับหวาย  เขานกกก  เขาน้ำดั้น  เขาผาผึ้ง  เขาผาแดง  เขาไม้รวก  เขาถ้ำพระ  เขาผาไม้แก้ว  เขาตะโก  เขาอ้ายจัน

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

            อยู่ในเขตตำบลโคกตูม อำเภอเมือง  เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติมีมาแต่โบราณ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาเลียน วางท่อส่งน้ำจากอ่างซับเหล็กเข้าไปในเขตพระราชฐาน  ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อก่อนปี พ.ศ. 2500  ได้สร้างเขื่อนดินกักน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร  ต่อมาได้สร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ  ปลูกต้นไม้และสร้างศาลาพักร้อน ไว้สำหรับให้พักชมทิวทัศน์ที่สวยงาม  สามารถมองเห็นเขาจีนโจน  เขาจีนแลได้อย่างดี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |